top of page

Obchodní podmínky

Obecné

Tyto podmínky se vztahují na web České šperky umístěný na www.cs-sperky.cz a na všechny přidružené weby propojené s www.cs-sperky.cz společností DeLoire s.r.o.., jejími dceřinými a přidruženými společnostmi. Přečtěte si pozorně tyto podmínky (dále jen „podmínky“). NAVŠTÍVENÍM A / NEBO POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY JAKOUKOLI ZPŮSOBEM, TAKŽE JAK VYHLÁŠENÍ PRODUKTŮ NEBO UVEDENÍ OBJEDNÁVKY, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI TĚMITO PODMÍNKAMI. Přečtěte si pozorně tyto podmínky. Pokud si nepřejete být těmito podmínkami vázáni, nevstupujte na stránky www.cs-sperky.cz.

Změna podmínek


Tyto podmínky upravují vaše používání a jakýkoli nákup na webu České šperky a představují dohodu mezi vámi a čš-výroba s.r.o.. Společnost čš-výroba s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a na základě svého výhradního uvážení změnit nebo upravit kteroukoli z těchto podmínek nebo jakýchkoli zásad či pokynů webu. Jakékoli změny nebo úpravy budou účinné okamžitě po zveřejnění revizí na webu. Vaše další používání stránek po zveřejnění jejich změn nebo úprav bude představovat váš souhlas s těmito změnami nebo úpravami. Pokud nesouhlasíte s pozměněnými podmínkami, musíte web přestat používat.

Ochranné známky


České šperky, loga České šperky a jakýkoli jiný název produktu nebo služby nebo slogan obsažené na našem webu jsou ochrannými známkami společnosti České šperky a / nebo jejích poskytovatelů licencí a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány jako celek ani po částech bez předchozího písemného souhlasu společnosti DeLoire s.r.o. nebo příslušného držitele ochranné známky. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat žádné metaznačky ani žádný jiný „skrytý text“ využívající „české šperky“ nebo jakýkoli jiný název, ochrannou známku nebo název produktu nebo služby České šperky. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy nebo loga České šperky uvedené na našem webu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dostupnost produktu


Příležitostně můžete být schopni umístit produkt do nákupního košíku a odeslat objednávku ke zpracování, ale vaše objednávka je následně zrušena z důvodu nedostupnosti produktu. Berete na vědomí, že produkty se mohou rychle prodávat a po odeslání objednávky může nastat krátké období, ale produkt již není k dispozici. Souhlasíte s tím, že můžeme vaši objednávku zrušit poté, co obdržíte potvrzení objednávky bez pokuty.

Ve velmi výjimečných případech můžete od nás obdržet potvrzení o odeslání, ale produkt již není k dispozici v našem inventáři nebo v inventáři poskytovatele plnění od třetí strany. Souhlasíte s tím, že můžeme zrušit naše přijetí a zrušit vaši objednávku bez pokuty, pokud nejsme schopni odeslat produkt, který jste si objednali z důvodu nedostupnosti.


Pokud máte zájem o šperk, který je momentálně v objednávce, pošlete nám e-mail a my vám můžeme sdělit, kdy bude položka zpět na skladě. Někdy s objemem objednávek, které dostáváme, může položka vyprodat zásoby, než budeme moci zveřejnit oznámení na webu. Pokud k tomu dojde, budeme vás kontaktovat přímo, abychom projednali možné možnosti.

Ceny


Naše ceny se také mohou změnit bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

O našich produktech nevyjednáváme. Všechny naše ceny jsou konečné.

Zrušení produktů


DeLoire s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit produkty nebo služby kterémukoli zákazníkovi. Jedinou nápravou zákazníka bude v takových případech úplná refundace veškerých prostředků, které jsme shromáždili v souvislosti se zrušenými produkty a / nebo službami.

Informace o platbě


Poté, co vyberete své šperky a poskytnete informace o dopravě, zobrazí se výzva k zadání platebních údajů, jako jsou údaje o vaší kreditní kartě a případné propagační kódy nebo dárkové karty. Zadáním svých platebních údajů a odesláním objednávky dáváte autorizaci nám a našim zpracovatelům plateb třetích stran k účtování částky objednávky vámi zvolenou platební metodou.

Porovnávací nákup


Nepovolujeme srovnávací nákup. Srovnávací nákup je věc nákupu několika položek s úmyslem udržet si ten, který se vám líbí nejvíce, a zbytek vrátit. To způsobí zbytečné doplnění zásob a režii zásob a může to být velmi nákladné. Chcete-li potvrdit kvalitu šperku, kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme s výběrem.

Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

Podmínky objednání

Smluvní vztah mezi kupujícím (podle údajů vyplněných v objednávce) a prodávajícím čš-výroba s.r.o. vzniká na základě objednávky a výběru typu platby.

 

Kupující je povinen uvést v objednávce pravdivě všechny informace. Nesprávné nebo neúplně specifikované informace kupujícího nelze později uznat jako důvod pro reklamaci. Pečlivě změřte a specifikujte velikost vašich prstů dle EU velikostního měřítka. Komplikace mohou nastat v důsledku pozdějších úprav prstenů. Zejména s lícováním kamenů, povrchových úprav atd. U některých modelů (zejména s rozmístěním kamenů po celém obvodu prstenu) není možné velikost prstenu upravovat.

 

Šperky jsou označeny puncem Českého puncového úřadu podle zákona č. 539/92 Sb. o puncovnictví a testování drahých kovů. Ke všem klenotům opatřeným diamanty (diamanty) dodáváme certifikát o pravosti a kvalitě kamenů (4C), kde je uvedena váha v karátech (ct), typ řezu, čirost a barva diamantu.

 

Objednaný šperk je vám osobně předán, nebo doručen v originální krabičce České šperky s vyúčtováním za celkové množství objednaného zboží.

Dodací lhůta


Běžné dodací lhůty pro veškeré zboží se liší v závislosti na aktuálním vytížení naší dílny.

U snubních prstenů, které pro vás vyrábíme na zakázku, se doba výroby v současné době pohybuje mezi 5–6 týdny. Výjimečně může být dodací lhůta naší společností prodloužena o 7 dní; delší období může být prodlouženo pouze pro dodání po dohodě s vámi (například v době výroby, přetížení atd.). Zákazník bude o tom včas informován. Věřte, že je také v našem zájmu dodat vám šperky co nejdříve k naší vzájemné spokojenosti.

Stížnosti a záruka
 

Veškeré šperky zakoupené prostřednictvím našich webových stránek jsou originálními výrobky značky České šperky a vztahuje se na ně záruka 24 měsíců. Snubní prsteny jsou výjimkou, protože jim poskytujeme doživotní záruku.

Záruka se vztahuje na vady materiálů a prokázané výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na mechanická poškození (deformace působením vnější síly), poškození povrchu (škrábance) a poškození způsobená nesprávným použitím.
Záruka zaniká také při jakémkoli zásahu do zboží třetí stranou. V případě jakéhokoli požadavku na změnu nebo změnu našeho produktu (smrštění, leštění, obnovení rohože atd.)
Vada vyplývající z nesprávných nebo neúplných údajů zadaných zákazníkem v objednávkovém formuláři není uznána jako důvod pro reklamaci (upozorňujeme vás, abyste při měření velikosti vašich prstů věnovali zvýšenou pozornost a pečlivost).
Při reklamaci je nutné zaslat zboží na vaše náklady na adresu naší provozovny a je nutné uvést vaše kontaktní údaje, název produktu, popis vady, datum a váš podpis a dodací listy, záruční list, doklad o zaplacení doprovázet zásilku zboží.
Zároveň prosím uveďte své telefonní číslo a e-mail, abychom vás mohli flexibilně a rychle kontaktovat ohledně stavu vaší stížnosti.

 

V případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, vada nebude zkontrolována ani uznána a zboží bude zákazníkovi vráceno na jeho náklady. Je-li vada odstranitelná, odstraní vadu naše společnost na své vlastní náklady v nejkratší možný čas.

Pokud je vada neodstranitelná, po konzultaci se zákazníkem nabízíme slevu, výměnu vadného zboží za nové nebo jiný výrobek nebo vrácení peněz v hotovosti v obchodě nebo složení příslušné částky na účet určený zákazníkem . Naše společnost zajišťuje vyřizování stížností v co nejkratší možné době. Vyhrazuje si však právo využít zákonnou 30denní lhůtu pro vyřizování stížností ode dne přijetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu reklamačního řízení.

Odstoupení od kupní smlouvy
 

Zboží vyrobené na objednávku lze reklamovat pouze z důvodu výrobních vad v rámci záruk poskytovaných jednotlivým typem produktu.
 

Ochrana osobních údajů
 

Naše společnost jako provozovatel prohlašuje, že všechny osobní informace o zákaznících jsou důvěrné a jsou uloženy v souladu s platnými zákony České republiky. Přístup k údajům je poskytován pouze zaměstnancům naší společnosti. Společnost se zavazuje neposkytovat osobní údaje o zákaznících třetí straně.

​​​

 

Společnost s ručením omezeným

DeLoire s.r.o.

IČ: 21187568

DIČ : CZ21187568

Jsme plátci DPH

info@cs-vyroba.cz

www.cs-sperky.cz

bottom of page